Högtrycks- och ångtvätt

Högtrycks- och ångtvätt

02h47776.jpg

Vi erbjuder heltäckande rengöring av fasader, produktionsutrymmen, lantbruk och maskiner. Det är av stor betydelse att utrymmena och maskinerna är rena. Inte bara ur säkerhetssynpunkt, utan även för att maximera trivseln på alla arbetsplatser och för en minimal miljöpåverkan.

Hetvatten-högtryckstvätt

Med våra moderna och effektiva högtryckstvättar rengör vi allt, från små maskindelar till stora fartyg. Målet är alltid det samma, att kunden blir nöjd och att arbetet utföts på ett säkert sätt. Vi blir anlitade av många företag innom en mängd olika branscher som tex. disponent-, byggnads-, hamn- och jordbyggnadsbranschen. I de flesta fall behövs mindre vatten och tryck med lite hjälp av rätt kemikalier. Vi använder godkända kvalitativa rengöringsmedel från Javec. 
Vid servicestopp, ommändring i produktionen eller service av jordbyggnadsmaskin på fältet, ring så hittar vi en lösning så kan alla jobba rent och säkert.
Våra maskiner är dieseldrivna och oberoende av el o vatten, med rätt utrustning förlöper arbetet säkert och kostnadseffektivt.
Vi är flexibla och tvättar när det passar er bäst 24/7.


Arbetstryck: 0-600 bar.

Läs mer om våra projekt här.

Ångtvätt

Effektiv rengöring på ställen där man inte kan använga högtryckstvätt. Ångtvätten kan utföras helt utan kemikalier då ångan i sig själv rengör och decinficerar.

  • ångan är 180c° och kommer med 10bars tryck
  • förbrukar ca 20L vatten/h
  • lösgör oljor och fett
  • liten och smidig maskin
  • fungerar med kraftström 16/32 A
  • lämnar inget avfall, som blästring eller högtryckstvättning
  • passar perfekt att rengöra i restauranger, livsmedelsindustrin, metallindustrin, simhallar etc.

 

Bilder