Kontakt

Kontakt

Dejour 24h: 050-5651 440


Glenn Snellman
tel. 050-4086 286

Evert Pesämaa
tel. 040-9636 223

Lennart Snellman
tel. 044-3282 564

Fakturering

Frank Thylin
tel. 050-5424 620

e-post: fornamn.efternamn@ammattipojat.fi

MEDDELANDE OM ÄNDRING AV FAKTURERINGSADRESS

Vi har tagit i bruk programmet Procountor och har nu möjlighet att ta emot e-fakturor.
Vi önskar att ni i första hand skickar e-fakturor till oss. E-fakturering är snabbare, mera på-litligt och förmånligare än pappersfakturering, både för avsändaren och mottagaren.
Vår e-fakturaadress är:

Operatör E-fakturaadress Förmedlarkod
OpusCapita Group Oy - Itella (003710948874) 003721688430 003721688430

Om ni inte har möjlighet att sända e-fakturor, ber vi er sända pappersfakturor till skan-ningstjänstens postadress:

Ammattipojat Ab Oy (OpusCapita skanningstjänst)
PL 97026
00063 LASKUNET

För att skanningstjänsten ska kunna behandla inköpsfakturan behöver adressen också finnas på själva fakturan, inte bara på kuvertet. Till skanningstjänsten ska endast pappers-fakturor skickas, all annan post sänds till vår postadress.

Fakturor går också att skicka per e-post till adressen:
AmmattipojatAbOy.FI.P.123121-6@docinbound.com