Nya referenser

Fresh Servant, Vasa

Rengöreng av en ca. 600 m2 stor lagerhall för livsmedel. Vi gjorde allt från tömmning av produkter, rengöring och placerade allt tillbaka.
Vi rengjorde golv, väggar, tak ock hyllor. Arbetet utfördes mellan kl.16-04 för att undvika produktionsstop.

Allt blev tvättat med högtryckstvätt och svårt åtkomliga ställen för hand.

Daniel Asplund, Fresh Servant

"Arbetet förlöpte utan problem. Nu är hygiensäkerheten avsevärt bättre och personalen är motiverad att hålla snyggt omkring sig."


Ekorosk, Jakobstad

Vi tog oss an två stora hallar för hantering av hushållsavfall, den ena ca. 500 m2 och den andra ca. 1500m2.

Vi rengorde väggar, tak och maskiner. Väggarna och taket rengjordes med högtryckstvätt och maskinerna med ångtvätt. Vi anspassade tiderna för att undvika driftstopp.

Kenneth Punsar, Ekorosk

"Nu är det mycket trevligare för hela personalen att jobba i en ren och fin hall. Dessutom fungerar maskinerna bättre och de kräver minde underhåll."