Spolning

Spolningstjänster för industrin, byggnadssektorn, kommuner m.fl.

Vi erbjuder effektiva spolningstjänster med olika typer av roterande "sputnik" där vi öppnar upp igenslammade och igenfrusna rör samt underhåller avloppsnät genom att ta bort avlagringar. För att försäkra oss om att få bort alla fettavlagringar spolar vi med hett vatten (upptill 90°).
Vi spolar alla typer av rör bl.a.:

  • Avloppsrör
  • Vägtrummor
  • Dräneringar
  • Dagvattensystem

Vi finns i Larsmo, Österbotten, men vi har referenser över hela Finland. Vårt arbetsteam är känt för att vara pålitliga och flitiga. Vi strävar alltid till att överträffa våra kunders förväntningar.


Mera info ger Glenn!
Tel. 050-4086 286
glenn.snellman@ammattipojat.fi
Dejour 050-5651 440